API

Tích hợp API nhanh và đơn giản chỉ trong 4-6 bước. (Click API)

SDK

Bộ thư viện SDK hỗ trợ nhiều nền tảng giúp tích hợp nhanh chóng và tiện lợi.

Powered by hades

Hỗ trợ tất cả các phương thức tích hợp (API & SDK)

Bộ thư viện tài liệu kết nối của Hoàng Hiệp payment bao gồm đầy đủ tất cả các phương thức kết nối (API, SDK, ...) và các hướng dẫn tích hợp chi tiết (Code mẫu, môi trường test, ...). Xem chi tiết tại đây